ชื่อไทย : เอื้องพรรณี
ชื่อท้องถิ่น : ทำทาน เอื้องดอกไม้เงิน (เลย)
ชื่อสามัญ : The Paniculate Eria
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eria paniculata Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม่มีลำลูกกล้วย ต้นถูกปกคลุมด้วยกาบใบ
ใบ :
 ใบรูปแถบ ขนาด 1.5 ? 12 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม 
ดอก :
ช่อดอกเป็นช่อช่อกระจะหรือช่อแยกแขนง มี 1 – 4 ช่อ ดอกขนาด 0.8 เซนติเมตร ช่ดอกมีขนอุยสีขาวปกคลุม กลีบเลี้ยงบนรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกมรูปไข่และเชื่อมเป็นคางดอก ด้านนอกมีขนปกคลุม กลีบดอกรูปรีแกมรูปขอบขนาน ทั้งห้ากลีบสีครีม ปลายกลีบมนจนถึงค่อนข้างแหลม กลีบปากรูปรีกว้าง ปลายหยัก มีหูปากรูปสามเหลี่ยม โคนกลีบมีเนื่อเยื่อนูนรูปทรงกลมและมีจุดสีม่วงจำนวนมาก
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤศจิกายน สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา       เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบได้ในป่าดิบเขา ทั้งที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดถึงแสงแดดรำไร บางครั้งเจริญบนโขดหิน ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1000 – 1400 เมตร

การกระจายพันธุ์         เนปาล สิกขิม ภูฏาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

การปลูกและการขยายพันธุ์ : ต้องการร่มเงา และความชื้นสูง อากาศถ่ายเทสะดวก วัสดุปลูกเช่น กาบมะพร้าวและสแฟกนัมมอส รดด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอหรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : [๑] สลิล    สิทธิสัจจธรรม.๒๕๕๒. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. สำนักพิมพ์บ้านและสวน.   กรุงเทพมหานคร. http://www.orchidspecies.com/eriapaniculata.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554